ម្សៅម៉ាកគុជខ្យងពណ៌ខៀវបៃតងម៉ាសមាន់ PATANASIN ENTERPRISE LTD., PART.

ម្សៅម៉ាកគុជខ្យងពណ៌ខៀវបៃតងម៉ាសមាន់


Blue-green Pearl Mermaid Brand Agar Powder


Blue-green Pearl Mermaid Brand Agar Powder

Pearl Marmaid Brand Agar powder មានទម្ងន់ 50ក្រាម លាយជាមួយទឹក និង ស្ករស 6គីឡូដែលស្មើគ្នា ប្រហែល 20 ចានគោម (ចានបាយ)

Pearl Marmaid Brand Agar powder មានទម្ងន់ 50ក្រាម លាយជាមួយទឹក និង ស្ករស 6គីឡូដែលស្មើគ្នា ប្រហែល 20 ចានគោម (ចានបាយ)
គ្រឿងផ្សំ
ថាមពល Kcal / 100 gm. 60 ប្រូតេអុីន(N x 6.25) % 0.3ខ្លាញ់(lipids) % <0.1
សរសៃឆៅ % 0.6
N.N.E. % 80.4
អាហារដែលមានជាតិសរសៃ % 65.5សូដ្យូម % <0.4
ប៉ូតាស្យូម % <0. 09
កាល់ស្យូម % 0.4
N.N.E. គ្មានស្រូបយករ៉ែអាសូត, ទាក់ទងទៅនឹងកាបូអ៊ីដ្រាតនិងសមាសភាគដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត
វិភាគតាមវិធីសាស្រ្តវិភាគផ្លូវការរបស់សមាគមគីមីវិជ្ជាវិភាគអវិជ្ជមាន AOAC 16a ។ បោះពុម្ពឆ្នាំ 1999 បានកែសម្រួល ខែមិថុនាឆ្នាំ 2003

Blue-green Pearl Mermaid Brand Agar Powder
Pearl Mermaid Brand Agar Powder size 50 grams are mixed with water and sugar go here 6 kg equivalent to about 20 bowls of rice.
Nutrition
Energy Value Kcal / 100 gm. 60
Protein (N x 6.25) % 0.3
Fat (lipids) % <0.1
Raw Fiber % 0.6
N.N.E. % 80.4
Dietary Fiber % 65.5
Sodium % <0.4
Potassium % <0.09
Calcium % <0.4
N.N.E. Non Nitrogenous Extractive, corresponds to the carbohydrates and others related components.
Analysis according to Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemist, AOAC, 16a. Edition, 1999
Revised: June, 2003

 

CONTACT US

PATANASIN ENTERPRISE LTD., PART.

Address
54/1 Chareon Nakorn 39, Bang Lum Phu, Klong San, Bangkok 10600 THAILAND.
Phone
+66 2862 4894
E-mail
patanasin@agarmermaid.com

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *